Integritetspolicy

Pite Bryggeri AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Denna policy beskriver vilka personuppgifter Pite Bryggeri behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är:

Pite Bryggeri AB 
Hampas Gränd 12
941 52 Pite
http://pitebryggeri.se
OrgNr: 556982-5424

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Pite Bryggeri samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Pite Bryggeri när du t.ex. vill bli prenumerant på Pite Bryggeriers nyhetsbrev eller uppgifter som vi behöver för genomföra våra åtaganden gentemot dig som kund till oss. Du kan när som helst avböja prenumerationen genom att använda dig av ”avregistrera dig från utskick” som finns som länk längst ner på alla mail som vi skickar ut. På webbplatsen används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt.

Vem har tillgång till din information?

Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Pite Bryggeri anlitar tredjepartsleverantörer för lagring och hantering av webbplatsen och Pite Bryggeriers e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Pite bryggeri i samband med att de utför en tjänst för oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Dina rättigheter

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderade eller begära att få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Fullständig information om dina rättigheter kan du får på Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/)

Ändringar i integritetspolicy

Den ständiga utvecklingen kan kräva att innehållet i dessa villkor ändras så Pite Bryggeri förbehåller sig rätten att göra ändringar integritetspolicy.